شنبه, 22 مرداد 1401
خانه تماس با ما

سامانه جامع ثبت اطلاعات هواداران و مدیریت جلسات ستاد انتخاباتی "کاندیدا یار"

سفارش سایت وژه روز پدر

ارتباط با مدیران
# نام جایگاه و مقام تلفن شماره موبایل فکس
1 مدیر سایت ايران 021-77680645 09353108274 021-89786374
2 عباس زاده -مدیرمحتوای کاندیدا ها 09331358820 021-89786374